FAQs Complain Problems

आव्हान गरिएको टेन्डर सूचनामा Bid Document खरिद गरिने अन्तिम मिति सच्याईएको सम्बन्धी___________________

http://chishankhugadhimun.gov.np/content/invitation_for_bids_2076-077 मा उल्लेखित अनुसार तथा नयाँ पत्रिका मा प्रकाशित सूचनामा आव्हान गरिएको
CRM/NBC/Work/01/2076/077 र CRM/NBC/Work/02/2076/077 नम्बरकाे टेन्डरकाे सूचनामा Bid Document खरिद गरिने अन्तिम मिति र समय २०७६।११।०७ गते ०५ः०० बजे सम्म
हुनुपर्नेमा अन्यथा भरएकाेले सच्याईएको व्यहाेरा अनुराेध छ ।

आर्थिक वर्ष: