FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना (CRM/NCB/WORK/07/080/81) ।

८०/८१ 05/07/2024 - 11:07

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CRM/NCB/WORKS/06/080/81) ।

८०/८१ 05/01/2024 - 10:47 PDF icon newspaper cutout ashaya.pdf

बोलपत्र आहवान गरिएको सम्बन्धी सूचना (CRM/NCB/WORKS/06/080/81) .

८०/८१ 03/22/2024 - 10:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CRM/NCB/WORKS/04/080/81)।

८०/८१ 02/29/2024 - 14:38

Invitation for bids (CRM/SQ/WORKS/05/080/81)

८०/८१ 01/31/2024 - 08:20

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 04।080।81

८०/८१ 01/11/2024 - 17:32

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CRM/NCB/WORKS/02/080/81) ।

८०/८१ 01/03/2024 - 12:30 PDF icon आशय signed.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना (CRM/SQ/WORKS/03/080/81)।

८०/८१ 12/19/2023 - 10:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CRM/NCB/WORKS/01/080/81) ।

८०/८१ 12/19/2023 - 10:34 PDF icon आशयको सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 10/11/2023 - 19:49

Pages