FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को गाउँपालिका अन्तर्गतको बजेटहरु

८०/८१ 07/06/2023 - 17:44 PDF icon आ.व. बजेट १.pdf

वार्षिक बजेट वक्तव्य २०८०।०८१

८०/८१ 06/26/2023 - 18:18 PDF icon बजेट वक्तव्य २०८०।०८१.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१

८०/८१ 06/26/2023 - 18:17 PDF icon नीति कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

वार्षिक खरिद योजना २०७९-०८०

७९/८० 09/17/2022 - 17:28 PDF icon वार्षिक खरिद योजना २०७९-०८०.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८०

७९/८० 06/25/2022 - 14:34 PDF icon niti tatha karyakram_2079_080.pdf

वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७९।०८०

७९/८० 06/25/2022 - 14:23 PDF icon budget final 2079-080.pdf

वार्षिक बजेट वक्तव्य २०७८।०७९

७८/७९ 07/01/2021 - 18:02 PDF icon बजेट वक्तव्य २०७८-०७९.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९

७८/७९ 07/01/2021 - 17:52 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८-०७९.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

७६/७७ 06/22/2020 - 14:50 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बार्षिक बजेट बक्तव्य २०७७।०७८

७६/७७ 06/22/2020 - 14:17 PDF icon budget_077-78.pdf

Pages