FAQs Complain Problems

करार सेवामा पदपूर्तिको लागि विभिन्न पदहरुको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

तस्बीर: 

कृषि स्नातक प्रविधिक

रोजगार संयोजक

ल्याब असिष्टेन्ट

आर्थिक वर्ष: